OK

پروژه ها

 • همه/
 • /
 • 01

 • Portfolio Image

  خدمات مشاور کارفرما برای احداث ب روش طرح و ساخت
  شبکه انتقال و توزیع آب در اراضی زراعی بخش هامون دشت سیستان


  Portfolio Image

  خدمات مشاور کارفرما برای احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی،
  زهکش زیرزمینی و تجهیز و نوسازی دشت عباس در استان ایلام

 • Portfolio Image

  مطالعات تعیین بستر و حریم رودخانه‌هاي حبله رود به طول 220 کیلومتر

 • Portfolio Image

  مطالعات تعیین حریم و بستر مسیل های داخل و حومه شهر مهران

 • Portfolio Image

  انجام خدمات مهندسی مطالعات حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان گروه ب (پسیخان، پیش رودبار، خطبه سرا و نیلرود)

 • Portfolio Image

  مطالعات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان دره شهر

 • Portfolio Image

  مطالعات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) عملیات اجرایی سد مخزنی نهب

 • Portfolio Image

  مطالعات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) سد مخزنی ماشکیدعلیا و تاسیسات آبرسانی

 • Portfolio Image

  مطالعات مرحله سوم ( نظارت عاليه و كارگاهي) شبكه زهكشي اراضي زهدار مغان به وسعت 12000 هكتار

 • Portfolio Image

  مطالعات مرحله سوم ( نظارت عالیه و کارگاهی) خط انتقال آب شرب و کشاورزی گرمی چای میانه

 • Portfolio Image

  مطالعات مرحله دوم زهكشي جنوب دشت دامغان در سطح 6600 هكتار

 • مطالعات مرحله اول و دوم پروژه آبرسانی به جیرفت و عنبرآباد از محل سد جیرفت

 • مطالعات مرحله اول و دوم پروژه آبرسانی به جیرفت و عنبرآباد از محل سد جیرفت