OK

انجام خدمات طراحی و مطالعات مرحله سوم (خدمات نظارت کارگاهی و عالیه) راه دسترسی به منطقه نازلو

  • کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
  • وضعیت پروژه: اتمام یافته است

انجام خدمات طراحی و مطالعات مرحله سوم (خدمات نظارت کارگاهی و عالیه) راه دسترسی به منطقه نازلو