OK

بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب شرب خورموج

  • کارفرما: شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر
  • وضعیت پروژه: در حال انجام

انجام مطالعات بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب شرب شهر خورموج در تاریخ 29/1/95 به این مهندسین مشاور ابلاغ شد. هدف از این پروژه، انجام بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب مناطق مسکونی، تجاری و خدماتی شهر خورموج به منظور شناخت مشکلات و نارسایی های شبکه توزیع آب موجود و اصلاح و بازسازی آن، همچنین مطالعات توسعه شبکه توزیع آب در دوره طرح و نیز تهیه نقشه ها و مشخصات فنی لازم برای آن قسمت از شبکه توزیع که نیاز به بازسازی، اصلاح و توسعه دارند، می باشد.
منابع تامین این شهر چند حلقه چاه در کنار 90 لیتر بر ثانیه تخصیص از خط محرم می باشد.
 در این طرح نقشه وضع موجود منسجم از کلیه لوله های موجود شبکه توزیع شهر خورموج تهیه گردیده و طرح اصلاح و بازسازی شهر خورموج در دست تهیه می باشد
.

بازنگری مطالعات مرحله اول شبکه توزیع آب شرب خورموج