OK

شرکت مهندسین مشاور آبساران در 1366/01/26 با هدف خدمات مشاوره‌اي در زمینه مهندسي آب و خدمات زیربنایی تأسيس گرديد.
شركت با پشتوانه فـني و تجـربي كادر تخصصي خود كه در عرصـه های عـلمی و دانشگاهي و در زمینه‌های كاربردي و اجرایی، فعاليت داشته‌اند ادامـه مسير داد و با كسب مجوز
از سازمان برنامه و بودجه کشور قادر به انجام مجـموعه خدمات مشاوره‌اي و مطالعات در زمينه مهندسي آب و تاسیسات زیربنایی گرديد و هم اكنون با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي موجود و با استفاده از متدولوژی‌های نـوین مطالعاتی و پيشرفته‌ترين نرم‌افزارهاي مهندسي توانايي فعاليت درکلیه عرصه‌های صنعت آب و دیگر امور عمرانی کشور ایران سرفرازمان را دارا می‌باشد.

خط مشی شرکت مهندسین مشاور آبساران