OK


درباره ما

مهندسین مشاورآبساران

شرکت مهندسین مشاور آبساران درسال 1366 با هدف خدمات مشاوره‌اي در زمینه مهندسي آب و كشاورزي تأسيس گرديد.

شركت با پشتوانه فـني و تجـربي كادر تخصصي خود كه در عرصـه های عـلمی و دانشگاهي و در زمینه‌های كاربردي و اجرایی، فعاليت داشته‌اند ادامـه مسير داد و با كسب مجوز از  معاونت  برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قادر به انجام مجـموعه خدمات مشاوره‌اي و مطالعات در زمينه مهندسي آب و كشاورزي گرديد و هم اكنون با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي موجود و با استفاده از متدولوژی‌های نـوین مطالعاتی و پيشرفته‌ترين نرم‌افزارهاي مهندسي توانايي فعاليت درکلیه عرصه‌های صنعت آب کشور و کشاورزی ایران سرفرازمان را دارا می‌باشد.

ساختار سازمانی شرکت مهندسین مشاور آبساران

مهندسین مشاور آبساران


Absaran Consulting Engineers

 

5

سید طاهر اسماعیلی / مدیرعامل

آب، عنصري حياتي بوده و تحولات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و . . . يك ملت در گرو شناخت و استفاده بهينه از اين موهبت الهي مي‌باشد .

كشور ما با توجه به سابقه ديرينه در مطالعات و استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني و نيز به دليل موقعيت آب و هوايي خاص، در راستاي اجراي طرح‌هاي متعدد توسعه مـنابع آب در سطح كشور نيازمند برنامه‌ريزي صحيح و مديريت مناسب بهره‌گيري از سيستمهاي منابع آب موجود مي‌باشد .

در اين راستا مهندسين مشاور آبساران اميد دارد با بهره‌گيري از سوابق تجربي و كارشناسان خود و با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي بتواند گام كوچكي در راستاي توسعه منابع آب، توليد انرژي برقابي، آبرساني، فاضلاب و  کشاورزی بردارد.

گواهینامه صلاحیت و ISO                                              لوح های تقدیر