OK

             
 پیام مدیرعامل

با گذشت قریب به چهار دهه از فعالیت شرکت مهندسین مشاور آبساران ،این مهندسین مشاور توانسته است
  با تلاش های مستمر کارکنان متعهد خود سهم مهمی در اجرا و احداث تعداد زیادی از پروژه های مهم و زیرساختی کشور عزیزمان ایران داشته باشد .

بدون تردید دستیابی به چنین دستاوردهای ارزشمندی مرهون کار منسجم و تلاش و زحمات عزیزانی است که در  طول این سالیان، با دانش، تجربه و تعهد خود، در مسیر تعالی و پیشرفت و تحقق اهداف استراتژیک شرکت  گام  برداشته اند .

مردم ما و سرزمین مادری ما لایق بهترین ها هستند و همه متخصصان و کارکنان این شرکت برای تحقق این امر تلاش می کنند .


                                                                                          سیدطاهراسماعیلی